Csapatépítő tréningek, Outdoor csapatépítő tréningek, Indoor csapatépítő tréningek, Élményprogramok, Kalandtúrák

Csapatépítő tréningek

A probléma megfogalmazása

 • Jól kiválasztott, hozzáértő munkatársak, akiknek az ereje, tudása, teljesítménye nem adódik össze?
 • Hatékonyak, de nem eléggé?
 • Sikeresek, de nem eléggé?
 • Képesek-e a munkatársak új és szokatlan feladatok végrehajtására?
 • Miért nincs összhang egy adott csapatban vagy különböző területek dolgozói közt?

Keresse a megoldást a csapatműködésben!

Érdemes,

 • mert egy jól működő csapat az, amely a többleterőt magában rejti;
 • mert ha a csapat tagjai örömmel vesznek részt a munkában, épül a vállalat;
 • mert csapat- és csoport-dinamikai ismeretek, eszközök nélkül nem alakítható ki a munkavégzés optimális légköre és a hatékony kommunikáció.

Az egyre gyorsuló piaci verseny és gazdasági válság arra készteti a cégeket, hogy versenyképességük megőrzése és javítása céljából kiemelten kezeljék beosztottaik képzését és fejlesztését. A változásokra való gyorsabb reagálás és a hatékonyabb alkalmazkodás érdekében a munkavállalók professzionális csapatmunkájára van szükség. Ezt pedig az egyén és a csapat együttes fejlesztésével lehet csak elérni.

Az eredményes csapatépítés alapja egy jól szervezett csapatépítő tréning
A csapatmunka nagy szerepet játszik egy cég sikerességének fokozásában. Egy vállalat számára sokat jelenthet a munkatársak szaktudása, felkészültsége, azonban a hatékonyság megsokszorozódik, ha az egyes emberek a csapatépítés folyamatában csapattá érnek, és egymást segítve, kreatív hangulatban tevékenykednek a cég sikerének érdekében. Arról nem is beszélve, hogy mennyivel hatékonyabb és gazdaságosabb egy már meglévő csapatot fejleszteni, mint lecserélni azt.

Ebben segít a csapatépítő tréning

Csapatépítő tréningjeink célja

A csapatépítő tréningeket évtizedek óta alkalmazzák a cégek sikerrel és nagy hatékonysággal. Ez a képzési forma az egyén és a csapat együttes fejlesztésére koncentrál, amely során játékos, újszerű gyakorlatokkal érjük el a résztvevők közti együttműködés és kommunikáció minőségi javulását, a munkatársak jól működő csapattá válását.

A csapatépítő tréningjeink a következő témakörökre fókuszálnak:

 • Alkalmazkodási képesség
 • Csapatkohézió erősítése és bizalomépítés
 • Döntéshozatal
 • Együttműködés
 • Helyzetfelismerés és kreativitás
 • Időgazdálkodás
 • Kommunikáció
 • Konfliktuskezelés
 • Kríziskommunikáció
 • Önbizalom és motiváció
 • Önismeret
 • Problémamegoldás
 • Stratégia-alkotás
 • Stresszkezelés
 • Személyiségfejlesztés
 • Változásmenedzsment
 • Vezetői készségfejlesztés

Módszertan, avagy mi a fejlődés alapja?

A csapatépítő tréningeken a legfontosabb fejlődésre késztető erő az egyén saját tapasztalata, szembesülése a saját és a körülötte lévő emberek jellemvonásaival, kommunikációs és viselkedési stílusával. A tréningen a résztvevők különböző gyakorlatokat hajtanak végre, hol több kisebb csoportokban, hol egy nagy csoportba. A sikeres megoldásokhoz azonban nem elég az egyéni jó teljesítmény és ambíció – a csapatnak összességében kell jól teljesítenie, illetve az esetleges kudarc is a csapat egészét illeti. A gyakorlatok eredményes végrehajtásának alapvető feltétele a csapatmunka, a résztvevők közti többirányú kommunikáció, egymás segítése és ösztönzése.

Mit tesz a tréner?

Moderál. Segíti a résztevőket, hogy megoszthassák egymással a tapasztalataikat, feldolgozzák az egyes gyakorlatok tanulságait, illetve hogy ezeket kivetíthessék a munkahely világára. A csoporttal közösen rávilágítanak az esetleges javítandó területekre, változtatási lehetőségekre.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az egyes feladatok mondanivalója, tanulsága a gyakorlatban is hasznosítható legyen, illetve a résztvevők munkájához szükséges képességeket és készségeket fejlessze.

Mit várhat csapatépítő tréningjeinkről?

Nagyobb vállalati hatékonyság

 • A munkatársak közti együttműködésben és kommunikációjukban minőségi javulás következik be, amely hatékonyabb és eredményesebb működést jelent a vállalat számára;
 • a résztvevők könnyebben tudnak felkészülni a vállalaton belüli szervezeti változásokra, és azok rájuk gyakorolt hatásaira;
 • egységes cég-kép alakul ki a dolgozókban, megértik helyüket és szerepüket a vállalati értékteremtés folyamatában;
 • tudatosulnak bennük a vállalat által képviselni kívánt értékek.

Jobb együttműködés

 • A résztvevők a gyakorlatban is alkalmazható ismereteket és eszközöket kapnak a munkatársaikkal való hatékonyabb együttműködéshez, a konfliktusfeloldáshoz és a szinergia megteremtéséhez;
 • felismerik, hogy az önzetlenség és az egyéni ambíció nem összeférhetetlenek! Mint ahogyan nem összeférhetetlen a függetlenség és az együttműködés képessége, valamint a magabiztosság és a beleérző képesség sem;
 • javul a munkatársak konfliktuskezelési képessége, megszűnnek, illetve csökkennek a dolgozók közti, nem építő jellegű viták és nézetletérések.

Egymás jobb megismerése

 • A csapatépítő tréning során elmélyülnek a munkatársi kapcsolatok, amelyek megteremtik az ideális feltételeket a sikeres csapatmunkához;
 • a résztvevők jobban megismerik önmagukat és egymást, amely a csoporton belüli bizalom erősödését eredményezi.

Az egyén fejlődése

 • Reálisabbá válik a résztvevők önértékelése;
 • pontosabbá és lényegre törőbbé válik az egymás közti információ-átadás;
 • erősödik a résztvevőkben a lényeglátás, felismerik a közös célokat és az együttműködés kiemelt fontosságát;
 • csökken a munkatársak stressz szintje és esetleges frusztrációja, amelynek eredményeként nő az önbizalmuk és kezdeményezőkészségük;
 • a résztvevők egy olyan élményanyaggal térnek vissza munkájukhoz, amely megnöveli motivációjukat és lojalitásukat a vállalat irányában.

Csapatépítő tréningjeink típusai

1.) Indoor csapatépítő tréningek

Indoor csapatépítő tréningünk kényelmes és megszokott környezetben fejleszti a résztvevők együttműködési és kommunikációs készségeit. Azon ügyfeleink részére ajánljuk, akik számára a tanteremi keretek biztosítják az ideális feltételeket a fejlődéshez.

Bővebben itt olvashat indoor csapatépítő tréningjeinkről..

2.) Outdoor csapatépítő tréningek

Az outdoor csapatépítő tréningjeink helyszíne és eszközrendszere eltér a hagyományos és megszokott tantermi keretektől, a képzés nem zárt épületben kerül megrendezésre, hanem természetes környezetben, a szabadban. A tréning helyszínét a trénerek bizonyos fokig előkészítik annak érdekében, hogy a résztvevők biztonságos körülmények között hajthassák végre a számukra kijelölt feladatokat.

Bővebben itt olvashat outdoor csapatépítő tréningjeinkről..

3.) Outdoor kalandtúrák

Kalandtúráink között a legizgalmasabb programlehetőségeinket kínáljuk ügyfeleink számára. Amennyiben munkatársai vagy partnerei részére a fejlesztő célzatú tréning helyett inkább egy különlegesen izgalmas és élvezetes programot szeretne, akkor kalandtúráink a megfelelő választás az Ön számára.

Bővebben itt olvashat outdoor kalandtúrák csapatépítő tréningjeinkről..

4.) Élményprogramok

Élményprogramjainkat azoknak az ügyfeleinknek kínáljuk, akik felhőtlen szórakozásra és kikapcsolódásra vágynak, de nem szeretnének egy akciódús kalandtúrán részt venni.

 Bővebben itt olvashat élményprogramok csapatépítő tréningjeinkről..